2013-08-15

[Cast/Eusk] Comunicado de Bilboko konpartsak

Bilboko konpartsak ante el mantenimiento de la suspensión cautelar de la txupinera 2013, Jone Artola, quiere manifestar que:
Tal y como hemos repetido estos últimos días, no contemplamos que otra persona que no sea Jone Artola pueda ser txupinera de Aste Nagusia 2013, cargo que representa a todas las konparsas y su pluralidad. Como sobradamente hemos explicado en los medios de comunicación, en la Comisión Mixta de Fiestas y en las alegaciones presentadas en el juzgado, no existe ningún motivo real para que Jone no pueda ser txupinera.
En cuanto a la resolución judicial, resulta sorprendente que admitiendo las alegaciones presentadas, se mantenga la suspensión cautelar, máxime cuando tenemos muy reciente el recuerdo del mantenimiento cautelar de las sanciones impuestas a 2 konparsas, que finalmente fueron declaradas nulas después del irreparable daño que supusieron dichas sanciones en los dos años en que se aplicaron.
Resulta inaceptable que por intereses completamente ajenos a Aste Nagusia todos los bilbainos y bilbainas tengamos que sufrir esta desagradable situación generada por el ataque a sus iconos festivos y, en definitiva, a Aste Nagusia.
En el momento en que los tres iconos festivos de Aste Nagusia (Marijaia, txupinera y pregonera) no pudieran compartir el acto inicial de Aste Nagusia, no se darían las condiciones para que el acto del txupín se pueda desarrollar con normalidad, ya que en este caso faltaría una pieza elemental de este triángulo, precisamente quien se encarga de lanzar el txupín que da inicio a Aste Nagusia.
Desde Bilboko Konpartsak lamentamos que, otro año más, no nos dejen dedicar todo nuestro tiempo a lo que nos gusta, a hacer y generar fiesta, debiendo dedicarnos a estos asuntos que nada tienen que ver con nosotros. Aun así pondremos todo nuestro empeño en que los tres iconos festivos estén al nivel que merecen, y así todos y todas podamos disfrutar desde su inicio de la mejor Aste Nagusia posible, a pesar de que no sea como nos hubiera gustado por culpa de los aguafiestas.


Bilboko Konpartsok 2013ko txupineraren, Jone Artolaren, behin-behineko suspentsioaren aurrean, hurrengoa adierazi nahi dugu
Azken egunotan errepikatu dugun bezala, ez dugu planteatzen Jone Artola ez den pertsona bat 2013ko Aste Nagusiko txupinera izan daitekeenik, konpartsa guztiak eta haien pluraltasuna ordezkatzen dituen kargua. Komunikabideetan, Jai Batzorde Mistoan eta epaitegian aurkeztutako alegazioetan behin eta berriz errepikatu dugunez, ez dago inolako benetako arrazoirik Jone txupinera izan ez dadin.
Epailearen ebazpenari dagokionez, harrigarria da aurkeztutako alegazioak onartu ostean, behin-behineko suspentsioa mantentzea, bereziki orain dela oso gutxi bi konpartsari ezarritako zigorrak behin-behinean etetea onartu ez zenean, eta ondoren legearen kontrakoak eta baliogabeak deklaratu zirenean, dagoeneko kaltea eginda zegoenean.
Ez da onargarria Aste Nagusiarekin zerikusirik ez duten interesengatik bilbotar guztiok Aste Nagusiari eta bere ikonoei egindako eraso honen egoera nazkagarria jasan behar izatea.
Aste Nagusiaren 3 ikonoak (Marijaia, txupinera eta pregoilaria) bere hasierako momentua konpartitu ezin dezaketen egoera batean, ez dira ematen txupinaren ekitaldia normaltasunez egiteko baldintzak, izan ere kasu honetan hiruki honen funtsezko elementu bat faltako litzateke, hain zuzen Aste Nagusiari hasiera ematen dion txupina botatzen duena.
Bilboko Konpartsontzat tamalgarria da, beste behin ere, gure indar eta denbora guztia benetan gogoko dugunean ez ematea, jaia sortu eta disfrutatzea, gurekin zerikusirik ez duten gai hauekin ibili beharrean. Hala ere, gure gogo guztia jarriko dugu jaietako 3 ikonoak merezi duten mailan egoteko, horrela guztiok hasiera hasieratik posible den Aste Nagusirik onena bizi ahal izateko, nahiz eta gustatuko litzaiguken bezalakoa ez izan aguafiesten erruz.
http://www.bilbokokonpartsak.com/